čtvrtek 15. února 2018

Jak Raspberry PI s dynamickou IP adresou přiřadit doménové jméno

Ať je důvodem to, že se někteří členové domácnosti nekamarádí s IP adresami a jejich zjišťováním z ARP tabulek, obyčená pohodlnost, nebo něco úplně jiného, hodí se mít Raspberry PI nebo jiné zařízení (třebaže umístěné v privátní síti) dostupné prostřednictvím doménového jména.

Použít se dá třeba DuckDNS, což je zdarma dostupná dynamická DNS služba, která vybranému doménovému jménu prostřednictvím jednoduchého API přiřazuje IP adresy.

Po přihlášení do DuckDNS si zvolíme doménové jméno, které bude přístupné jako JMENO.duckdns.org a získáme API token.

Návod na DuckDNS webu vybízí k aktualizaci IP adresy z cronu, ale na operačních systémech používajících Systemd (např. Raspbian a jeho klony) existuje elegantnější řešení, které prostřednictvím Systemd zajistí update IP adresy pokaždé, když se zařízení připojí do sítě.

Vytvoříme Systemd unit v souboru /etc/systemd/system/duckdns.service například příkazem systemctl edit --full --force duckdns.service:

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/bash -c "curl --silent https://www.duckdns.org/update?domains=JMENO\\&token=TOKEN\\&verbose=true\\&ip=$(hostname -I)"
RemainAfterExit=yes

[Unit]
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Funkčnost ověříme pomocí:
systemctl restart duckdns && systemctl status duckdns
Pokud výstup obsahuje OK, je vše v pořádku, KO značí problém.

Povolíme spouštění:
systemctl enable duckdns

Na závěr zajistíme spouštění network-online.target po té, co je k dispozici síť, podle správce připojení.
Raspbian a spol:
systemctl enable connman-wait-for-network.service
Ubuntu a spol:
systemctl enable NetworkManager-wait-online.service
Jinak:
systemctl enable systemd-networkd-wait-online.service

Pokud náhodou nepoužijeme k editaci unitu systemctl edit, je nutné změny aplikovat pomocí příkazu systemctl daemon-reload

Pro umocnění efektu můžeme ještě DNS záznam z vlastní domény JMENO.example.com nasměrovat jako CNAME na JMENO.duckdns.org.

úterý 7. listopadu 2017

How to change ThinkPad's key binding

My ThinkPad has two keys originally intended as Back/Forward actions e.g. in web browser.

As I find them not very usable for browsing, I was searching for a way how to give them much useful role: eg. Page Down/Page Up.

My Ubuntu uses XKB, so here is the receipe:

 1. open /usr/share/X11/xkb/symbols/inet
 2. change lines
  key <I166> { [ XF86Back ] };
  key <I167> { [ XF86Forward ] };
  to
  key <I166> { [ Prior ] };
  key <I167> { [ Next ] };
 3. restart the computer 

čtvrtek 3. srpna 2017

How to erase Thinkpad's SSD

As SSD can't be reliably erased using ordinary commands like rm nor shred, Lenovo provides a special Drive Erase Utility which is able to erase drive using USB stick.
 1. Create VFAT partition on a USB Drive
 2. On USB create a directory EFI with BOOT subdirectory
 3. Download ZIP file with Drive Erase Utility
 4. Extract ZIP file and place .EFI file into BOOT directory
 5. Check the computer boots from "UEFI first" (combined mode with "Legacy first" mode may not work)
 6. Place the USB into port, boot and follow on-screen instructions
Read more about FDE - Full Disk Encryption.

pátek 26. září 2014

Výhledy ze Syslíkovic nory

Jelikož nová Syslíkovic nora je spíš povahou orlí hnízdo nabízející nepřeberné množství výhledů a panoramat, množí se dotazy, co že je to, co je vidět.

V prostoru, který dřív částečně patřil k parku Lužánky a kde park přecházel do soukromých zahrad, byla v roce 1860 založena první vilová kolonie v Brně. První vily v této lokalitě navrhl brněnský stavitel Josef Arnold. Nejstarší Kaiserova vila byla postavena v roce 1860, v roce 1862 Arnoldova vila, Giskrova vila a dnes již zbořená Adamčikova vila.

Vila Tugendhat (1930)
Klenot brněnské funkcionalistické archtektury pozná většina návštěvníků a není ji potřeba asi moc představovat.
Navrhl ji Ludwig Mies van der Rohe pro manžele Fritze a Gretu Tugendhatovy na pozemku, který jim daroval Gretin otec. Tugendhatovi žili ve vile do května 1938 kdy před hrozbou války odjeli do Švýcarska. V roce 1939 vilu zabavilo Gestapo, v letech 1945-1950 zde byla soukromá taneční škola, od roku 1950 byla ve vlastnictví československého státu a do konce sedmdesátých lete zde bylo rehabilitační středisko pro děti jako součást nedaleké dětské nemocnice. V roce 1992 zde po proběhlých jednáních byla podepsána smlouva o rozdělení státu.
Od roku 1980 je vila ve vlastnictví města Brna a od roku 2012 je vila otevřena veřejnosti.

Arnoldova vila (1862)
Vila stavitele Josefa Arnolda patřila od roku 1909 Cecílii Hože, sestře Alfreda Löw-Beera, která ji v letech 1909-1915 dala upravit ve stylu art deco s prvky secese. V roce 1939 vilu zabavilo Gestapo, po válce ji vlastnil stát, po té město Brno a v letech 1952-2012 v ní byla mateřská školka.
Vila je ve špatném stavu a v roce  2012 byla zapsána na seznam nejohroženějších kulturních nemovitých památek.

Löw-Beerova vila (1903-1904)
Secesní vilu nechal postavit brněnský textilní průmyslník Moritz Fuhrmann. Tři roky po jeho smrti v roce 1910 prodali jeho synové továrníkovi Alfredu Löw-Beerovi, otci Grety Tugendhatové.
V roce 1940 vilu zabavilo Gestapo, od roku 1954 je majetkem státu a od roku 1962 zde sídlil Domov mládeže.
Vila se v současné době opravuje.

Zahradní domek Samuela Berana (1919-1920)
Letní dřevěný zahradní domek postavil pro továrníka a prvního poválečného předsedu brněnské židovské obce Samuela Berana a jeho ženu Hermine na zahradě jejich vily Ernst Wiesner.
Domek využívá Ústav geoniky Akademie věd.

středa 13. srpna 2014

Vertica a historické dotazy

Sloupcová databáze Vertica má zajímavou vlastnost, která umožňuje dělat dotazy i na již neexistující data (smazaná nebo změněná).
Syntaxe vypadá tak, že se před běžný dotaz SELECT předřadí čas, ve kterém nás zajímá stav dat:

at time '2014-08-13 00:30:00' select * from moje;

Celé to funguje tak, že Vertica po operaci DELETE nemaže smazané řádky přímo, ale jenom je jako smazané označí. Operaci UPDATE Vertica implementuje jako smazání řádku a vložení nového (DELETE+INSERT).

Metadatům o smazaných řádcích Vertica říká delete vektory a jejich stav můžeme zjistit ze systémové tabulky delete_vectors:

select projection_name,sum(deleted_row_count) as deleted_row_count,floor(sum(used_bytes)/1024) as used_kb from delete_vectors group by projection_name order by projection_name;
 projection_name | deleted_row_count | used_kb 
-----------------+-------------------+---------
 moje_super      |                 5 |      16

To, jak daleko do historie Vertica "vidí", se konfiguruje pomocí parametrů HistoryRetentionTime (počet sekund) nebo HistoryRetentionEpochs (počet zpětně uchovávaných epoch). Pokud oba parametry nastavíme na -1, Vertica si bude smazaná data pamatovat navždy.

Seznam aktuálních epoch můžeme zjistit ze systémové tabulky epochs:

select * from epochs;
       epoch_close_time        | epoch_number 
-------------------------------+--------------
 2014-08-13 12:05:52.71345+02  |        16259
 2014-08-13 14:49:47.034859+02 |        16260
 2014-08-13 14:49:47.04223+02  |        16261

Pro zjištění údajů o aktuální epoše můžeme využít funkce:

select GET_AHM_TIME() as time, GET_AHM_EPOCH() as epoch;
                      time                      | epoch
------------------------------------------------+-------
 Current AHM Time: 2014-08-13 14:49:47.04223+02 | 16261

AHM znamená Ancient History Mark a je to značka, označující nejstarší uchovávanou epochu -- starší epochy je možné smazat.

AHM je možné nastavit i ručně, funkcemi SET_AHM_TIME (nastaví AHM na daný čas),
SET_AHM_EPOCH (nastaví AHM na danou epochu), MAKE_AHM_NOW (nastaví AHM na aktuální čas).

Skutečné mazání dat (PURGE) z epoch starších než AHM řídí Vertica automaticky nebo je můžeme vyvolat ručně.
O automatiku se stará komponenta Tuple mover při provádění operace mergeout -- neplést s operací moveout, která přesouvá data z Write Optimized Storage (WOS) do Read Optimized Storage (ROS).
Ruční purge můžeme provést funkcemi PURGE_TABLE (provede purge dat v dané tabulce a všech jejích projekcích), PURGE_PROJECTION (provede purge dat v dané projekci) a PURGE (provede purge v celém databázovém schématu).

sobota 8. února 2014

QR Platby v Javě

QR Platba je způsob jak do QR kódu zakódovat informace pro provedení bankovního příkazu k úhradě. Anglicky se prý QR Platba řekne SPAYD - Short Payment Descriptor. Pro generování QR Plateb v Javě existuje knihovna spayd-java, která oplývá velice nepříjemným rozhranním a není publikována do centrálního repa Mavenu.
Knihovna je pod opensource licencí Apache, takže jsem na jejím základě vyrobil knihovnu Geek SPAYD, která je orientovaná na vývojářův prožitek. Zdrojáky jsou na GitHubu a binárky v centrálním Mavenu.

neděle 14. dubna 2013

Odpustil jsem OpenJDK (a opustil Sun JDK)

Oracle se snaží seč může, aby zařízl Sun JDK ve prospěch OpenJDK, ale OpenJDK má v komunitě java vývojářů dost špatnou pověst. Přestože se mě odpor k OpenJDK také týkal, neumím přesně vysvětlit, co za ním stojí. Udělal jsem na toto téma letmou nereprezantativní anketu, a odpovědi měly společný jmenovatel: "zkoušel jsem, nefungovalo", s tím, že většina problému se týkala desktopu a SWINGu.
Shodou okolností jsem ale před časem právě na desktopu začal OpenJDK používat, a protože jsem nenarazil na žádný problém, chystám se ho vyzkoušet i na serveru. Klíčem ke štěstí je odpuštění, říká Gerald Jampolsky, ale v mém případě to bude hlavně o tom, že si instalační balíčky nebudu muset vyrábět sám, ale použiju OpenJDK, které je součástí distribuce.
Jaký je ale rozdíl mezi Sun JDK a OpenJDK? Nejmenovaný zdroj z Oracle říká, že více jak 99% zdrojových kódů je shodných, kromě částí které obsahují kód třetích stran, a které nemohly být opensourcovány (např. font resterizer).
OpenJDK také neobsahuje doplňky prohlížečů Java Plugin a Java Web Start, instalátory pro Windows nebo MacOS (podporován je zatím jenom Linux), servisní podporu (SNMP agent nebo Fligth Recorder) a speciální platformově závislá rozšíření (ucrypto security provider pro Solaris nebo Windows accessibility bridge).