úterý 18. srpna 2009

TypePad Antispam - nejkonečnější řešení otázky komentářového spamu

V článku Akismet - konečné řešení otázky komentářového spamu jsem psal o systému Akismet, automaticky rozpoznávající spam, který přichází do komentářů na blogu. Akismet, stejně jako další systémy jako
Mollom nebo Defensio, má nevýhodu v tom, že je zdarma k jen pro osobní nebo nekomerční použití.
Společnost SixApart, tvůrce blogovací platformy TypePad, ale nabízí řešení nejkonečnější: TypePad Antispam, který nabízí API kompatibilní s API Akismetu (jen se změní název serveru a klíč), který je navíc zdarma pro všechny typy použití!

Žádné komentáře:

Okomentovat